Голашка пещера

Голашката пещера се намира в местността Османско дере на 4-5 км от село Голак и на 15 км от град Костенец, Софийска област. Намира се на 675 м надморска височина.

Дължината на пещерата е 102 м и се състои от варовикова скала. Най-характерно за пещерата е наличието на голяма популация от прилепи.

Заради голямата колония от прилепи, обектът е вписан в регистъра на защитените територии и защитените зони в България като природна забележителност.